Các trung tâm SuperMind tại TP. Nha Trang

 

SuperMind Nha Trang

Nhà Thiếu Nhi Khánh Hòa, 62 Thái Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Liên lạc

E-mail : info.nhatrang@supermind.edu.vn

Mobile : 0258 625 6969

Thời gian làm việc

Thứ Hai - Thứ Năm | 9:00 đến 20:00

Thứ Bảy - Chủ Nhật | 8:00 đến 18:00

SuperMind Vĩnh Hải

Số 7 đường 2/4, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Liên lạc

E-mail : info.vinhhai@supermind.edu.vn

Mobile : 097 121 1733

Thời gian làm việc

Thứ Hai - Thứ Năm | 9:00 đến 20:00

Thứ Bảy - Chủ Nhật | 8:00 đến 18:00

SuperMind Phước Long

111 Nguyễn Thị Định, P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Liên lạc

E-mail : info.phuoclong@supermind.edu.vn

Mobile : 097 121 1733

Thời gian làm việc

Thứ Hai - Thứ Năm | 9:00 đến 20:00

Thứ Bảy - Chủ Nhật | 8:00 đến 18:00

SuperMind Ninh Hòa

8 Nguyễn Huệ, P. Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

Liên lạc

E-mail : info.ninhhoa@supermind.edu.vn

Mobile : 097 121 1733

Thời gian làm việc

Thứ Hai - Thứ Năm | 9:00 đến 20:00

Thứ Bảy - Chủ Nhật | 8:00 đến 18:00

SuperMind Cam Ranh

240 Nguyễn Trọng Kỳ, P. Cam Lợi, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa

Liên lạc

E-mail : info.ninhhoa@supermind.edu.vn

Mobile : 097 121 1733

Thời gian làm việc

Thứ Hai - Thứ Năm | 9:00 đến 20:00

Thứ Bảy - Chủ Nhật | 8:00 đến 18:00